OUDERRAAD

Woordje van de Ouderraad

 

Een nieuw schooljaar, een nieuwe schoolstructuur, een nieuwe directeur en een nieuwe ouderraad. Heel veel nieuw om te starten en dus heel veel uitdagingen.

En wat blijkt: de start is vlot verlopen. De samensmelting ouderraad lagere school en werkgroep kleuters ging probleemloos.

 

Uit de eerste vergaderingen is een activiteitenkalender opgesteld die zowel aandacht heeft voor kleuters als voor lagere school leerlingen

Op 2 september was er al de welkom-koffie, gevolgd door een drankje aangeboden door de ouderraad bij de klasvergaderingen.

 

De werkgroep “Evenementen” is al druk in de weer om de winterwonderwandeling op 13 december in Fort V in goede banen te leiden en er een leuke activiteit van te maken.

 

Dit schooljaar zetten we ook enkele activiteiten op als  Rode Neuzenschool. Meer info hierover later.

 

De veiligheid rond onze school is een niet te onderschatten opdracht. De bouwwerken zorgen voor een enorme drukte in de Ing. Haesaertlaan. De G.O.’s verrichten hier schitterend werk, en toch zouden enkele extra poortouders aan de potlodenpoort op het einde van de schooldag de veiligheid aanzienlijk verhogen. Wie zich geroepen voelt kan zich aanmelden bij de schooldirectie.

Tot slot wens ik jullie allen een fijn schooljaar toe en hoop heel veel mensen te zien op de diverse activiteiten.

 

Johan Gernay

Voorzitter ouderraad

Найти современные Joomla 3 шаблоны и скачать.